aktualności
Anomiczna transformacja | nr 1-2/2021 [50-51]

„Popatrz dookoła, ile brudu na ulicy Jacy ludzie są zniszczeni, jacy oni umęczeni […] Te widoki nienormalne dla nas przecież są normalne Już jesteśmy nienormalni, heheheheheh. […] Czasy rodzą się na nowo o pięćdziesiąt lat za późno Eksperyment wykonany, lecz niestety nieudany A więc powrót do przeszłości, chwytać to, co już uciekło I wymyślić sobie […]

„Wiersze dla opornych” – antologia poezji antyfaszystowskiej publikowanej w „Wakacie” w latach 2018–2020

Już jest! Antologia Wiersze dla opornych – wybór poezji antyfaszystowskiej publikowanej w „Wakacie” w latach 2018–2020, którą przygotowały Sylwia Głuszak, Beata Gula i Ola Wasilewska.

Patronat „Wakatu”: „Wakacje od istnienia? Czternastodniówka literacka”

„Być może wydawało nam się, że wiemy coś o izolacji, choć dla wielu była to izolacja z wyboru raczej niż z jego braku. Tym razem wybrano za nas – w obecnej sytuacji i tak duża część z nas powinna postrzegać to w kategoriach przywileju. Nie wszyscy mają tyle szczęścia" – piszą redaktorzy.

19.02.2020: „Ćwiczenia z antyfaszyzmu” – spotkanie promocyjne nowego numeru „Wakatu”

Z okazji wydania nowego numeru „Wakatu”, w którym wspólnie próbujemy mapować współczesny faszyzm i poszukiwać ścieżek dla ruchu antyfaszystowskiego, zapraszamy na wyjątkowy, antyfaszystowski wieczór!

2.12.2019: Wołanie o teksty do 4/2019 numeru „Ćwiczenia z antyfaszyzmu”

Tymczasem faszyzm, zdają się pisać Deleuze z Guattarim, sięga tam, dokąd nie sięga żaden totalitaryzm: „istnieje wtedy, gdy maszyna wojenna zostaje zainstalowana w każdej dziurze, w każdej niszy”. Przenika więc wszystkie mikrostruktury władzy, zakorzenia się w nich i rozprasza jednocześnie, podlega płynnej segmentacji, co sprawia, że pozostaje niemal nieuchwytny.

26.10.2019: 15. SPOKE’N’WORD FESTIVAL – „Musimy pogadać”

Hasło 15. edycji kultowego festiwalu Spoke’n’Word Festival Warsaw, 'Musimy pogadać', zaczerpnięte z jednego z wierszy, bezpośrednio odnosi się do kryzysu, w jakim znaleźliśmy się wszyscy. Galopujące zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, konsumpcyjne modele życia [...]

Projekt nadruku na koszulkach „komu/komu/nizm”

Z okazji Slamu Komunistycznego przygotowałyśmy 10 koszulek, które zaprojektowała Ola Wasilewska. Cieszyły się one jednak taką popularnością, że postanowiłyśmy udostępnić Wam wzór nadruku na licencji CC0 (Creative Commons Zero). Twórczyni, udostępniając materiał na tej licencji, przekazuje go do domeny publicznej, co oznacza, że z poniższego wzoru możecie korzystać dowolnie bez podawania autorki ani umieszczania notki licencyjnej.

27.09.2019: Slam komunistyczny

Zapraszamy na siódmy slam w Stole Powszechnym, tym razem na tematy komunistyczne, literackie formy oporu wobec sojuszu kapitalizmu z faszyzmem, kościoła z liberałami, przeciwko paradygmatom zysku i eksploatacji. Piszcie i przynoście teksty już napisane, które godzą w egoizm elit, które stają po stronie równości i wolności, opowiadają się za kooperacją, wspólnym podejmowaniem decyzji, szacunkiem pomiędzy […]

27.09.2019: Święto pracy? Spotkanie wokół nowego numeru „Wakatu” (Stół Powszechny/ Teatr Powszechny)

Teraz chcielibyśmy przedstawić Wam efekty tej wspólnej pracy i porozmawiać o tym, co wyłania się zza tego obrazu. W spotkaniu udział wezmą redaktorki i redaktorzy numeru: Joanna Bednarek, Michał Czaja, Sylwia Głuszak, Michał Kasprzak, a także autorki/autorzy i gość specjalny: Roman Kurkiewicz.

23.09.2019: „Szwadron szwargotań. Nowa polska poezja protestu” – spotkanie promocyjne

Zapraszamy na spotkanie wokół antologii „Szwadron szwargotań. Nowa polska poezja protestu”, która ukaże się nakładem migranckiego kolektywu Mamałyga Warszawska pod redakcją Teodora Ajdera i we współpracy z mołdawską platformą kulturalną Platzforma.md oraz z pismem „Wakat”. Antologia, zawierająca utwory ponad czterdziestu autorów, powstała w geście solidarności z aktywistami miejskimi #protestpermanent i #occupyguguța.

20.09.2019: IV seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego „Apokalipsa potrzebna od zaraz…”

Zapraszamy na czwarte już z cyklu otwartych seminariów pt. „Apokalipsa potrzebna od zaraz albo czy bez katastrofy wyobrażalny jest ciąg dalszy”, prowadzonych przez prof. Przemysława Czaplińskiego z Zakładu Antropologii Literatury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

19.09.2019: II seminarium dr Joanny Bednarek „Jak żyć w antropocenie i się nie bać?”

Antropocen stanowi wyzwanie tyleż praktyczne, co percepcyjne i emocjonalne. Zmusza do mierzenia się ze zjawiskami o skali wykraczającej poza obszar naszego codziennego doświadczenia. Realizm spekulatywny, nurt rozwijający nieantropocentryczną ontologię za pomocą klasycznie filozoficznych środków [...]

30–31.08.2019: Festiwal Parzybroda – patronat medialny „Wakatu”

IX edycja festiwalu PARZYBRODA pod wezwaniem Jana Parzybrody i Edwarda Stachury. Impreza łącząca przeróżności, wykorzystująca kujawskie krajobrazy oraz szatańskie zdolności. Koncerty, odczyty literackie, projekcje filmowe, spacery i warsztaty odbędą się w trzech bliskich sobie miejscowościach...

15.08.2019: „Święto pracy?”. Nabór tekstów do 1-2/2019 numeru „Wakatu”

Polaryzacja klas społecznych w warunkach demokracji liberalnej oraz prawicowych polityk tożsamościowych sprawia, że coraz częściej stawia się cudzą pracę w stan podejrzenia, jeśli nie oskarżenia. Czy praca innego powinna być tak wysoko wynagradzana? – pytają skonfliktowane grupy zawodowe. Ile wysiłku fizycznego pochłania? Ile czasu? [...]

28.06., 4.07.-5.07.2019: „Czas pism” – spotkania „Wakatu” z redakcjami nowych czasopism literackich

Chcieli- i chciałybyśmy zapytać, co Was skłoniło do tych inicjatyw, w jaki sposób postrzegacie swoją (i innych) pracę w redakcjach, jak funkcjonują Wasze pisma, jakie środowiska i zaplecza ideowe wytwarzają, jak postrzegacie przyszłość i teraźniejszość sektora czasopiśmienniczego itp.

16.04., 14.05., 25.06.2019: „Apokalipsa potrzebna od zaraz…”. Seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego

Podczas spotkań analizować będziemy prognozy katastrofy i ich dziwną produktywność dla dalszego ciągu historii. Zajmiemy się tekstami dotyczącymi kapitalizmu, środowiska naturalnego, form rządzenia, idei politycznych. Skonfrontujemy je z literaturą, która (czasem ironicznie) przekierowuje naszą uwagę na języki i poetyki końca.

10.07.2018: „Polactwo” – jak klasiści wymyślają naród (wołanie o teksty do nru 1-2/2018)

W jaki sposób więc konstelacje stereotypów i autostereotypów są używane do projektowania konkurujących modeli „polskości”? W jakich grach klasowych i politycznych uczestniczą cechy „charakteru narodowego”? Jak kapitalizm i neoliberalizm zarządzają społecznymi wstydem i lękami, generowanymi przez narodowe samoidentyfikacje?

18.06. – 8.07.2018: Literatura jak fotosynteza

Trzecia edycja festiwalu „Literatura jak fotosynteza”! Po raz kolejny zapraszamy do „Wspólnego Pokoju” – tym razem na rozmowy o feministycznym nowym materializmie, relacjach kobiecych opisanych w polskiej prozie, związkach literatury i wizualności. Przygotowałyśmy dla was cykl warsztatów: literackich, performerskich, zinowych...

20.04.2018: Firmy, protesty i inne działalności artystyczne

Redakcja "Wakatu", Rozdzielczość Chleba oraz ADA Puławska zapraszają 20 kwietnia w piątkowy wieczór na serię ćwiczeń z oporu – przeciw kapitalizmowi, faszyzmowi i patriarchatowi.

23.03.2018: Dymińska, Kapela, Witkowska, Staśko: wokół poezji zaangażowanej

Zapraszamy na spotkanie z najbardziej znienawidzonymi poetą i poetką dekady Jasiem Kapelą i Dominiką Dymińską oraz z sokołowską ekspatką Iloną Witkowską. Spotkanie poprowadzi niezawodna w tępieniu seksizmu, patriarchatu oraz kultury gwałtu krytyczka Maja Staśko.

8.02.2018: FIRMY w Warszawie. Spotkanie z Piotrem Puldzianem Płucienniczakiem

Po niezliczonych sukcesach w kraju i za granicą FIRMY oraz ich autor zaparkują Forda Transita na rynku Starego Miasta w Warszawie. Czy FIRMY to epopeja narodowa na XXVII-lecie polskiego kapitalizmu? Czy FIRMY to obraza majestatu wolnorynkowej przedsiębiorczości? Czy czas już na żółtą księgę kapitalizmu?

29.11.2017: Kulturopis – debata dotycząca czasopiśmiennictwa (Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)

W ramach pierwszego Kulturopisu, czyli targów czasopism, zapraszamy na otwartą debatę dotyczącą czasopiśmiennictwa w obszarze kultury z udziałem redakcji pism: "Bliza", "Wakat", "Miasteczko Poznań", "Arterie", "Nowy BregArt", "Afront", "Ha!art", "Fabularie".

18-19.11.2017: Forum Przyszłości Kultury w Teatrze Powszechnym

Podczas Forum Przyszłości Kultury zapraszamy na „Hasła protestów. Warsztat polityki języka”, współorganizowany przez redakcję "Wakatu", który poprowadzą Maja Staśko, Michał Kasprzak i Edyta Jarząb.

13.11.2017: Spotkanie autorskie z Joanną Bednarek wokół książki „O pochodzeniu rodziny”

"O pochodzeniu rodziny" to książka o normalnej, czyli patologicznej, rodzinie. O tym, jak każdą rodzinę kształtują różne mroczne siły społeczne, które sprawiają, że zawsze jest ona czymś innym, niż się wydaje. Te same siły ostatecznie umożliwiają uwolnienie się od niej. Pozwalają też na wyzwolenie zwierząt domowych i sprzętów AGD.

Wystawa w MSN: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako tekst

Twórcy wystawy przyglądają się zwrotowi ku emocjom i osobistemu doświadczeniu we współczesnej kulturze w ostatnich latach: nie tylko w samej twórczości artystów, ale również w dyskursie i języku protestu, w afekcie dostrzegając język krytyczny i nowe narzędzie uprawiania krytyki kultury.

24.03.2017: O analogiach wyzysku. Spotkanie wokół 42., ekokrytycznego numeru „Rity Baum” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Najnowszy numer czasopisma oscyluje pomiędzy ekokrytyką i bioartem, podejmując temat zwierząt i roślin w obu perspektywach. Czy kategorie zniewolenia i wyzwolenia daje się sensownie odnieść do obu królestw? Jakie są podobieństwa pomiędzy wyzyskiem zwierząt i ludzi?

22 Festiwal Teatralny w Kochanowskim

XXII Festiwal Teatralny w Kochanowskim, który objęliśmy w tym roku patronatem medialnym, odbędzie się w dniach 25-26.11.2016 od godz. 16.00 w Liceum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Wiktorskiej 99 w Warszawie. Festiwal organizowany jest przez uczniów 28LO z zamiłowania do zamiłowania; z myślą o młodych twórcach.

21.10.2016: Konferencja Niezależnych Wydawców w ramach festiwalu Fala Poprzeczna, Gdańsk

Spotkanie będzie miało charakter otwartej debaty z udziałem publiczności. Dyskusja poświęcona będzie misji wydawców poezji, zjawiskom rynkowym, pozyskiwaniu funduszy, spadającym nakładom książek, komercjalizowaniu się sztuki wydawniczej i innym tematom, również tym, które zaproponują słuchacze.

APEL Inicjatywy Chlebem i Solą na Dzień Solidarności z Uchodźcami 15 października 2016 – Polska przeciwko rasizmowi i przemocy

W Dniu Solidarności z Uchodźcami może wziąć udział każda instytucja publiczna, prywatna i pozarządowa, każda i każdy z nas, mieszkanek i mieszkańców naszego kraju. Powinniśmy zabrać w tej sprawie głos, bo nasze milczenie nie jest niczym innym jak zgodą na rasizm i przemoc na polskich ulicach, w mediach i polityce.

Wakat fiction. Żywy numer wykręcony władzy?

Mieszkańcy hamburskiej dzielnicy St. Pauli powołali do życia Hafenrandverein (Stowarzyszenie Nadbrzeża Portu), aby zaprotestować przeciwko budowie dzielnicy biurowców na ostatnim niezabudowanym terenie w okolicy. W grupie znaleźli się muzycy, księża, dyrektorka szkoły, kucharz, właściciele kawiarni, barman i psycholog, squattersi, artyści oraz okoliczni, zaangażowani społecznie mieszkańcy. Zrealizowali oni procedurę projektowania partycypacyjnego, która zaowocowała powstaniem nowego parku […]

03.06.2016: „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa” – seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego

W najbliższy piątek już po raz ostatni przed wakacjami spotykamy się na seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego z cyklu „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa”. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. Monika Bakke, która wygłosi wykład pt. „Rośl-inność pogranicza sztuki, nauki i filozofii”. Tym razem czytamy: 1. „Dom dzienny, dom nocny” Olgi Tokarczuk 2. Encyklika „Laudato […]

24.04.2016: Seryjni poeci w Warszawie / Oparek, Roszak, Sonnenberg

Zapraszamy na pierwsze spotkanie współorganizowanej przez Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu oraz redakcję „Wakatu” warszawskiej edycji cyklu Seryjni Poeci, którego gospodarzem będzie Staromiejski Dom Kultury. Zainaugurują go seryjne poetki: Joanna Oparek, Ewa Sonnenberg i Joanna Roszak, z którymi dyskusję poprowadzi Adam Wiedemann. Wstęp wolny. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia o 18:00 w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie (Rynek Starego […]

15.04.2016: „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa” – trzecie seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego

Zapraszamy na trzecie już spotkanie z cyklu pięciu otwartych seminariów prof. Przemysława Czaplińskiego: „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa”. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. Andrzej Elżanowski, który wygłosi wykład wprowadzający do naszych rozważań. Tym razem pochylimy się przede wszystkim nad Niebieską menażerią Izabeli Filipiak, a naszymi lekturami kontekstowymi będą: 1. Olgi Tokarczuk Prowadź swój […]

31.03.2016: Rozmowa z Piotrem Sommerem i Jerzym Jarniewiczem wokół antologii „O nich tutaj”

Zapraszamy na dyskusję poświęconą ko-publikacji „Literatury na Świecie” i Instytutu Książki – antologii trzydziestu szkiców o tematyce przekładowej pt. O nich tutaj, zbierającej najlepsze teksty ukazujące się w piśmie w latach 1984–2014. W spotkaniu udział wezmą tłumacze i redaktorzy Piotr Sommer oraz Jerzy Jarniewicz, a poprowadzi je Natalia Malek. Wspólnie – i samodzielnie – ponowimy pytania […]

Koalicja na rzecz Czasopism Literacko-Artystycznych / List Otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyniki konkursu dotacyjnego dla czasopism kulturalnych, przeprowadzanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 „Promocja literatury i czytelnictwa” – priorytet 3 – „Czasopisma”, okazały się wyjątkowo niekorzystne dla grupy czasopism literacko-artystycznych. Obok 8 tytułów korzystających z dofinansowań wieloletnich (dotacje przyznane w latach 2014-2015), tylko 4 tytuły zajmujące się współczesną kulturą literacką otrzymały w […]

18.03.2016: Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa – drugie seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego

Staromiejski Dom Kultury oraz redakcja „Wakatu” zapraszają na drugie spotkanie z cyklu otwartych seminariów prof. Przemysława Czaplińskiego: „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa” (luty-czerwiec 2016). Punkt wyjścia naszego cyklu stanowić będą proste, choć rozległe pytania: jakie podziały ludzie wprowadzają do biosfery i jaki jest związek tych podziałów z przynależnością klasową? Najważniejsza kategoria seminarium – […]

19.02.2016 r.: „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa” – otwarte seminarium prof. Przemysława Czaplińskiego

Staromiejski Dom Kultury oraz redakcja „Wakatu” zapraszają na nowy cykl otwartych seminariów prof. Przemysława Czaplińskiego: „Bioklasy: segregacje i sojusze. Posthumanistyczne czytanie społeczeństwa” (luty-czerwiec 2016 r.). Punkt wyjścia naszego cyklu stanowić będą proste, choć rozległe pytania: jakie podziały ludzie wprowadzają do biosfery i jaki jest związek tych podziałów z przynależnością klasową? Najważniejsza kategoria seminarium – „bioklasa” […]

Spieszmy się kochać 2.0. Wakat i A.D.A. zapraszają na spotkanie wokół poliamorii

W najbliższą sobotę, 30 stycznia o godz. 18.00 w amorycznym uścisku z kolektywem A.D.A. Puławska (ul. Puławska 37, Warszawa) zapraszamy na spotkanie „Spieszmy się kochać 2.0.”, podczas którego chcielibyśmy wspólnie z Wami: 1. obejrzeć film „Poli” w reżyserii Łukasza Kamińskiego 2. porozmawiać z dr Katarzyną Michalczak oraz Tomkiem Kuleszą o poliamorii w kontekście 28-29 numeru […]

BIOPOLSKA – promocja nowego numeru „Wakatu”

Spotykamy się, żeby porozmawiać o prawach ludzi i zwierząt, granicach międzygatunkowych i społecznych granicach interpretacji świata. Posłuchamy również, co i w jaki sposób mogą mieć nam do przekazania rozmaite ekosystemy.

Seminarium „Wakatu” i Wspólnego Pokoju pt. „Ekopoetyka”

Zapraszamy na wspólne seminarium „Wakatu” oraz Wspólnego Pokoju poświęcone niepublikowanemu jeszcze esejowi Julii Fiedorczuk i Gerardo Beltrána Cejudo „Ekopoetyka”, którego zagadnienia wyłożą sami autorzy.

Seminarium „Wakatu”: „bioPolska: w stronę lojalności międzygatunkowej”

Zapraszamy na otwarte seminarium „Wakatu” wokół przygotowywanego 3(30)/2015 numeru:

Wspólne seminarium Wakatu i Wspólnego Pokoju: Poetki z Wysp

5 listopada 2015 r., w czwartek, o godz. 18.30. redakcja „Wakatu” oraz feminarzystki „Wspólnego Pokoju” zapraszają na SPOTKANIE Z PROF. JERZYM JARNIEWICZEM WOKÓŁ KSIĄŻKI „POETKI Z WYSP” Spotkanie odbędzie się w Piwnicy Largactil Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie Rynek Starego Miasta 2 Wstęp wolny Antologia „Poetki z Wysp” to tom, zbierający wiersze ośmiu poetek brytyjskich […]

Sfory Michała Czai

Właśnie wyszła książka jednego z redaktorów, Michała Czai, zatytułowana „Sfory”. https://www.facebook.com/events/896228050424652/

Przesłuchaj Poliamorię!

Zapraszamy do odsłuchania pełnego zapisu seminarium „Wakatu” pt. Między poliamorią a socjalizmem, które odbyło się 17 sierpnia w warszawskiej siedzibie Krytyki Politycznej.

Między poliamorią a socjalizmem – otwarte seminarium kwartalnika Wakat

Zapraszamy na seminarium kwartalnika „Wakat” poświęcone zagadnieniu: „Między poliamorią a socjalizmem”! Poliamorią nazywamy wielopartnerską sieć relacji emocjonalnych lub seksualnych, powstającą za wiedzą i zgodą wszystkich zaangażowanych w nią osób. Wśród jej cech szczególnych wymienia się m.in. względną trwałość i bliskość budowanych w jej obrębie więzi, które to właściwości pozwalają być może spojrzeć na poliamorię przez […]

Wszyscy jesteśmy poliamorystkami Call for papers 28-29 numeru „Wakatu”

W jaki sposób teksty kultury pomagają poliamorii zredefiniować podstawowe pojęcia organizujące nasze relacje ze światem: zdrady, zazdrości, związku, miłości, bezpieczeństwa, konsensualności, wzajemności etc.? Co zrobić z opresywnym językiem heteronormatywnej monogamii, w którym mieszkamy? Gdzie jest etyka relacji i troski, kiedy śpi? Jak wyglądałyby rodzina/ społeczeństwo/ władza/ prawo/ państwo/ ekonomia, gdybyśmy potrafili żyć poliamorycznie?

28.05.2015: Siódme seminarium prof. P. Czaplińskiego: „Ruchoma mapa. Przemiany polskiej wyobraźni”

Polacy jeżdżą z inną mapą w głowach, innym zestawem pytań i zaciekawień, podwyższoną samoświadomością i bogatszym zestawem środków wyrazu. A stawką, która towarzyszy wszystkim podróżom, jest wymyślenie innego umiejscowienia Polski na mapie. Bo mapa także jest w ruchu.     Staromiejski Dom Kultury oraz redakcja „Wakatu” zapraszają na siódme już (przedostatnie) seminarium z cyklu „Ruchoma […]

25-26.05.2015: „Wakat” na konferencji Poezja – kultura – poezja. Perspektywy współczesne podczas festiwalu Miasto Poezji – Lublin

Podczas konferencji redaktorzy „Wakatu”: Ola Wasilewska, Natalia Malek, Michał Czaja i Michał Kasprzak w swoich referatach będą mówić m.in. o performatywności, ekopoezji i tekstach w cyberprzestrzeni. Więcej o festiwalu tutaj.   Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poezja – kultura – poezja. Perspektywy współczesne, 25-26.05. 2015, Dom Słów (dawna Izba Drukarstwa), ul. Żmigród 1, Lublin PROGRAM KONFERENCJI PONIEDZIAŁEK 25.05 […]

11.05.2015: Kawa i Czasopisma: Promocja 27 numeru „Wakatu” zatytułowanego „To nie tak jak myślisz, siostro”

Zapraszamy na majowe spotkanie z cyklu „Kawa i czasopisma”, które będzie się składać z trzech płynnie w siebie przechodzących rozmów.

13.05.2015: Piąte seminarium prof. P. Czaplińskiego: „Ruchoma mapa. Przemiany polskiej wyobraźni”

Tegoroczne seminarium poświęcone zostanie polskiej wyobraźni w ruchu. Śladami i świadectwami tego ruchu są teksty literackie, które zostaną ułożone w plan podróży dookolnej, biegnącej od Rosji i Ukrainy, poprzez Czechy, Europę południową i Niemcy, aż do Skandynawii.

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowana ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE (21–22 września 2015)

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE (21–22 września 2015) Konferencja będzie poświęcona omówieniu dwóch aspektów tematu, tj. na poziomie treści, problematyki […]

Wszyscy jesteśmy poliamorystkami Call for papers 28-29 numeru „Wakatu”

Redakcja „Wakatu/Notorii” oraz mieszkanki/mieszkańcy Wspólnego Pokoju (seminarium o literaturze kobiet) zapraszają do współtworzenia 26 numeru czasopisma.

26.03.2015: „Na Wschodzie bez zmian?” – promocja antologii „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy”

Spotkanie z tłumaczką i redaktorką Anetą Kamińską oraz Ołeksijem Czupą, jednym z autorów antologii „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy”.

„Z czego składa się dzieło? Myślenie wobec tworzenia” – seminarium „Wakatu” i Fundacji MAMMAL

Redakcja „Wakatu” oraz Fundacja MAMMAL zapraszają 12 marca (czwartek) o godz. 18:30 wszystkich zainteresowanych do Piwnicy Largactil Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie na otwarte seminarium: Z czego składa się dzieło? Myślenie wobec tworzenia. Wprowadzenie do dyskusji wygłosi Mateusz Falkowski, autor książki „Twórca i perspektywy” (MAMMAL, Warszawa 2014). Podczas rozmowy zastanowimy się: (a) czym jest naturalizm i dlaczego […]

23.03.2015: Seminarium „Wspólny pokój”: „W chmurach… Retoryka erotyki, czyli jak o seksie piszą kobiety”

Kolejne spotkanie w ramach cyklu seminariów o literaturze kobiet „Wspólny pokój” tym razem poprowadzi Agnieszka Kozłowska.

18.03.2015: Trzecie seminarium prof. P. Czaplińskiego: „Ruchoma mapa. Przemiany polskiej wyobraźni”

Tegoroczne seminarium poświęcone zostanie polskiej wyobraźni w ruchu. Śladami i świadectwami tego ruchu są teksty literackie, które zostaną ułożone w plan podróży dookolnej, biegnącej od Rosji i Ukrainy, poprzez Czechy, Europę południową i Niemcy, aż do Skandynawii.

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki Im. Rainera Marii Rilkego

Profesjonalne jury przyzna: POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów.

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |