Między poliamorią a socjalizmem – otwarte seminarium kwartalnika Wakat

Zapraszamy na seminarium kwartalnika „Wakat” poświęcone zagadnieniu: „Między poliamorią a socjalizmem”!

Poliamorią nazywamy wielopartnerską sieć relacji emocjonalnych lub seksualnych, powstającą za wiedzą i zgodą wszystkich zaangażowanych w nią osób. Wśród jej cech szczególnych wymienia się m.in. względną trwałość i bliskość budowanych w jej obrębie więzi, które to właściwości pozwalają być może spojrzeć na poliamorię przez pryzmat jej wspólnototwórczego potencjału. Podczas spotkania seminaryjnego z udziałem dr Agnieszki Mrozik i Piotra Szumlewicza podejmiemy właśnie próbę krytycznej analizy tej preferencji relacyjnej w wymiarze społecznym. Zapytamy, czy poliamoryczne konstelacje zdolne są kwestionować m.in. patriarchalizm, posesywność i rozmaite nierówności w kierunku wytwarzania nierepresywnych form współżycia społecznego; do jakich zmian ról i struktur rodziny (na patchworkową, tolerancyjną, wkluczającą), związku, samej seksualności mogą prowadzić; czy i w jaki sposób potrafią redefiniować/przepracowywać zdradę i zazdrość, stanowiące dziś, jak się zdaje, podstawowy komponent miłości oraz skonstruowanego społecznie pożądania. Przyjrzymy się napięciom między sposobami narratywizowania relacji, uczuć, namiętności, zmieniającym się w czasie (aż po uspójniającą ideologię) w listach Janiny Broniewskiej. Przeanalizujemy też zagadnienia władzy nie tylko symbolicznej, ale i ekonomicznej w relacjach poliamorycznych. Postrzegając poliamorię również jako projekt polityczny, zapytamy wreszcie o rolę państwa: jakie warunki muszą zostać spełnione, aby możliwe stało się społeczne otwarcie na wielorelacyjność. Zastanowimy się też wspólnie, jak ta problematyka jest konceptualizowana w tekstach kultury.

Udział wezmą: dr Agnieszka Mrozik, Piotr Szumlewicz

Moderować będą: Maja Staśko, Michał Kasprzak

Organizator: kwartalnik „Wakat”

Proponowane lektury:

1. Janina i Władysław Broniewscy, Miłość jest nieprzyjemna. Listy ze wspólnego życia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014 (fragmenty: s. 42-45; 47-54; 77-81; 113-116; 133-134; 142-146; 153-155; 165-167; 201-203; 239-241; 283-290; 311-314; 352-368; 371-378; 381; 409 415-421).
2. Anthony Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (rozdz. „Wewnętrzne sprzeczności czystej relacji”, s. 161-187).
3. Agnieszka Mrozik, Poliamoria nas wyzwoli?. Dostępny w Internecie: http://lewica.pl/blog/mrozik/29093/ [dostęp: 10.08.2015].
4. Piotr Szumlewicz, Poliamoria, czyli socjalizm. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/magazyn/1,136631,15454672,Poliamoria__czyli_socjalizm.html [dostęp: 10.08.2015].

Fragmenty lektur udostępniamy na prośbę uczestników seminarium po uprzednim kontakcie e-mailowym: wakat.online@gmail.com.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem. Okazję do spotkania stanowią prace nad nowym numerem kwartalnika „Wakat” zatytułowanym: „Wszyscy jesteśmy poliamorystkami”: https://www.facebook.com/events/1425961097730701/

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpglogo MKiDN

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |