Anna Barcz

Doktoryzowała się w Instytucie Badań Literackich PAN rozprawą na temat ekokrytyki w literaturze; absolwentka w ramach MISH-u filozofii i anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim; autorka wielu artykułów na temat ekokrytyki, animal studies i posthumanizmu; inicjatorka projektów dotyczących zwierząt i humanistyki; adiunkt na bielskiej Anglistyce; działa nie tylko naukowo.

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!