Polityki relacji

Aleksandra Grzemska, Agnieszka Mrozik, Wspólny Pokój

Aleksandra Grzemska - krytyczka literacka, redaktorka i edytorka. Współredaktorka monografii Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku oraz Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki. Pracuje nad monografią Matki i córki. Związki rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku oraz bada archiwum Marii Anto. Agnieszka Mrozik - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zespole „Literatura i Konteksty” IBL PAN, pracuje również w Ośrodku Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN oraz w Zespole Badań Genderowych „Literatura i Gender” IBL PAN. Wykładowczyni Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN i koordynatorka cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”. Członkini redakcji kwartalnika polityczno-kulturalnego „Bez Dogmatu”. Członkini Zarządu Fundacji Gender Center. Autorka książki Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku (2012).

Zobacz inne teksty autora:

    Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

    Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |