Zbigniew Jazienicki

(1990) Doktorant Instytutu Literatury Polskiej UW. Pracuje nad monografią polskiego klasycyzmu wczesnych lat 90. („Szarże ariergardy. Polska poezja klasycystyczna wobec doświadczeń transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku”).

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |