Svatava Antošová

(1957) Poetka, prozaiczka, publicystka. W latach 70-tych wydawała swoje teksty w drugim obiegu, na początku lat 80-tych była współzałożycielką Kolegium Patafizycznego Cieplice – w tym okresie publikowała w podziemnych pismach "Pako" i "Vokno". Autorka tomów Říkají mi poezie (MF, 1987), Ta ženská musí být opilá! (ČS, 1990), Tórana (MF, 1994), …aniž ťala hlavou (Krásné nakladatelství, 1994), Kalendář šestého smyslu (Clinamen, 1996), Ještě mě nezabíjej! (Protis, 2005), Vlčí slina (Protis, 2008) oraz Dvojakost (Milan Hodek, 2014), książek prozatorskich Dáma a švihadlo (Votobia, 2004), Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala (Concordia, 2005), Skoby. Punkt Memory (Milan Hodek, 2012) oraz sztuki teatralnej Neříkej to mámě (Větrné mlýny, 2011). Od 2009 roku jest redaktorką dwutygodnika literackiego "Tvar".

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |