Gilles Deleuze, Félix Guattari

Gilles Deleuze (1925–1995) Jeden z najbardziej wpływowych filozofów drugiej połowy XX wieku. Profesor Uniwersytetu Paris VIII. Do najważniejszych jego publikacji należą: Logika sensu (1969), Francis Bacon. Logika wrażenia (1984), Kapitalizm i schizofrenia. T. I: Anty-Edyp (1972), Proust i znaki (1964), Co to jest filozofia (1991), Różnica i powtórzenie (1997), a także prace o Nietzschem, Bergsonie, Spinozie i Kancie. Félix Guattari (1930–1992) Francuski psychoterapeuta i filozof. Współtwórca pojęcia „schizoanaliza” i jednego ze znaczeń terminu „ekozofia”. Sławę przyniosła mu współpraca z Gilles’em Deleuzem nad dwoma tomami francuskiego dzieła, przetłumaczonego na angielski: Capitalism and Schizophrenia: Anti-Oedipus (1972) i A Thousand Plateaus (1980).

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |