Sylwia Omiotek

(1979) Polonistka, dawniej redaktorka pism literackich ("LiteRacje"), obecnie magazynów niemających nic wspólnego z literaturą. Publikowała recenzjei artykuły w "LiteRacjach", "Wakacie" i "Baroku". Od czasu do czasu współpracowała przy tworzeniu festiwalu Manifestacje Poetyckie. Pochodzi z Kętrzyna, mieszka w Warszawie.

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |