Karol Maliszewski

(1960) Poeta, prozaik, krytyk literacki. Prowadził warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał dziesięć tomików poetyckich, cztery tomy prozy i sześć tomów szkiców krytyczno-literackich. Współpracował bądź współpracuje z kilkoma pismami literackimi, takimi jak Odra, Studium, Opcje, Topos, Twórczość, Fraza, Wersja, Akant, Red. Absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych. Był adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureat nagród im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999). W maju 2007r. został nominowany do nagrody literackiej Nike za tom szkiców krytycznych Rozproszone głosy (2006). Mieszka w Nowej Rudzie.

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |