Grupa Nad Wisłą

Grupa Nad Wisłą to oddolna inicjatywa skupiająca środowisko artystyczne w Toruniu, istotą jej działalności są spotkania, na których podejmują krytyczną dyskusję dotyczącą twórczości każdego z członków. Odwołując się do tradycji awangardy i aktywistycznych narzędzi pracy eksperymentują z różnymi technikami konwersacyjnymi. Grupa powstała z potrzeby znalezienia przestrzeni i narzędzi dyskusji o sztuce, które wychodziłyby poza akademicki i instytucjonalny kontekst. Grupa za cel stawia sobie przede wszystkim konstruktywną krytykę prowadzącą do samokształcenia, doskonalenia twórczości, pogłębianie dialogiczności i horyzontalności.

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!