Aleksiej Kołczew

(1975 – 2014) Rosyjski poeta. Urodził się i mieszkał w Riazaniu. Studiował na Wydziale Literatury Rosyjskiej na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. Hercena oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego. Laureat konkursu im. Wł. Buricza (2000 ) w kategorii „Poezja”.Swoje utwory publikował w almanachach „Niestolicznaja literatura” (2001), „Łuczszije stichi 2011” (2013), „Łuczszije stichi 2012” (2013), almanachach „Briedien”(2002), „Czornym po biełomu” (2002), „Uznaj poeta” (2011), „Biełyj woron” (2011), „Wasilisk” (2012); czasopismach „Dieti Ra”, „Wozduch”, „Wołga”, „Homo Legens”, „Translit”, czasopismach internetowych „Drugoje Połuszarije”, „Nowaja riealnost'”, „TextOnly”, portalach „Połutona”, „Cyrk Olimp + TV”. Tomiki wierszy „Czastnyj słuczaj” (2013), „Niesowierszennyj wid” (2013), „Łubok k rodinie” (2013). Uczestnik festiwali „Awant”, „GołosA”, „Striełka”, Festiwalu wolnego wiersza. Nominowany do nagrody „Razlicze” (2014).

Teksty:

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |