Program Minikongresu Czasopism Literacko-Artystycznych podczas X Festiwalu Manifestacje Poetyckie

Minikongres Czasopism Literacko-Artystycznych
X Festiwal Manifestacje Poetyckie
6.09.2014, sobota, Klub Księgarza,
Rynek Starego Miasta 22/24, Warszawa

Pomysł minikongresu zrodził się w odpowiedzi na nurtującą nas wszystkich – redaktorów, autorów, czytelników i wydawców – od lat sytuację (finansową, rynkową, uznaniową, kulturotwórczą) prasy kulturalnej w Polsce. Do powstania tej idei przyczyniły się również doświadczenia kilkumiesięcznej działalności gospodarzy minikongresu w Koalicji Czasopism, z ramienia której powołana została przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego grupa robocza ds. priorytetu „Czasopisma”. Celem kongresu jest wsparcie niektórych postulatów Koalicji wobec niewystarczalności jej dotychczasowych działań, a także ewaluacja celów strategicznych polityki kulturalnej państwa dotyczącej priorytetu „Czasopisma”. Kongres nie jest jednak oficjalnym zjazdem Koalicji Czasopism.

Organizator festiwalu: Staromiejski Dom Kultury
Gospodarze minikongresu: Michał Kasprzak („Wakat/Notoria”); Agnieszka Kozłowska (Fundacja Otwarty Kod Kultury); Piotr Czerniawski, Marcin Czerwiński, Paweł Piotrowicz („Rita Baum”)

Program:
12.00­–12.30 Wprowadzenie
12.30–14.00 Panel dyskusyjny: „Od marginesów do centrum kultury. Kto powinien w Polsce finansować kulturę, która się (nie) opłaca?”
Rozmawiają: Katarzyna Górna (Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, Krytyka Polityczna), Jarosław Lipszyc (Obywatele Kultury), Piotr Czerniawski („Rita Baum”).
Prowadzenie: Grzegorz Jędrek (Katedra Krytyki KUL).

„Coraz więcej pojawia się na obrzeżach. Trzeba zważać na małe rzeczy i za nimi podążać” – pisał swego czasu Ernst Bloch. Podczas panelu otwarcia minikongresu czasopism chcielibyśmy doprowadzić do konfrontacji dwóch modeli wytwarzania oraz finansowania kultury w Polsce, które umownie nazwiemy: oddolnym oraz sterowalnym. Zapytamy, jakie inicjatywy powinny być uprzywilejowywane przez grantodawców państwowych. Duże i głośne wydarzenia lub publikacje, których miarą wartości pozostaje frekwencja odbiorców, czy może działania niszowe, które nie mogą liczyć na inne niż mecenat państwa (np. komercyjne) źródła finansowania, a jednak w istotny sposób odznaczają się na mapie kulturalnej kraju? Przedsięwzięcia konserwujące kulturowe, rynkowe i społeczne status quo, czy te, które działają na rzecz szeroko pojętej misji i zmiany społecznej (w tym – przełamywania społecznych, geograficznych i ekonomicznych barier w dostępie do dóbr kultury)? Jaki wpływ powinno mieć społeczeństwo obywatelskie na politykę kulturalną państwa?

14.15–15.00 Prezentacja raportów (dotyczących czytelnictwa prasy oraz priorytetów polityki kulturalnej państwa)
15.00–17.00 Prace kongresowe
(Sesja zamknięta dla publiczności, redaktorów zainteresowanych uczestnictwem w pracach prosimy o zapisy pod adresem: wakat.online@gmail.com)
Stolik 1. – Przygotowanie listu do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. zwiększenia budżetu priorytetu „Czasopisma”
Stolik 2. – Analiza celów strategicznych priorytetu „Czasopisma” i wypracowanie propozycji zmian w preambule regulaminu priorytetu
17.00–18.00 Prezentacja wyników prac kongresu i dyskusja

Więcej wiadomości na stronie wydarzenia Minikongresu na Facebooku.

Zapraszamy!!!

⚡ koalicja
czasopism

Koalicja Czasopism powstała jako nieformalny ruch, do udziału w którym zaproszono wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" Ministerstwa Kultury. Z jej inicjatywy powstała przy MKiDN grupa robocza, której celem jest transparentyzacja przebiegu konkursu, zmiana zasad przyznawania grantów oraz zwiększenie stabilności finansowania ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Zobacz wszystkie posty
Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |