List Koalicji do minister Małgorzaty Omilanowskiej w sprawie spotkania z przedstawicielami grupy roboczej

W związku z przedłużającym się brakiem decyzji dotyczącej terminu spotkania z Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatą Omilanowską, o jakie Koalicja Czasopism wnioskowała za pośrednictwem Departamentu Mecenatu Państwa, podjęto decyzję o wystosowaniu w tej sprawie osobnego listu do minister, który został złożony w Kancelarii MKiDN 4 sierpnia 2014.

Treść listu prezentujemy poniżej:

 

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

Jako członkowie grupy roboczej ds. programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 3 – Czasopisma, delegowani do pełnienia tej funkcji przez inicjatywę Koalicja Czasopism, zwracamy się do Pani z prośbą o wyznaczenie spotkania w celu przedyskutowania stanowisk dotyczących przedstawionej Pani Minister przez Departament Mecenatu Państwa listy naszych postulatów.

Koalicja Czasopism została zawiązana w 2014 roku po opublikowaniu wyników naboru wniosków w priorytecie Czasopisma, aby zwrócić uwagę na konieczność bliższego przyjrzenia się zasadom priorytetu i wprowadzenia niezbędnych zmian w jego funkcjonowaniu. Po rozmowach Koalicji z ówcześnie urzędującym Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem Bogdanem Zdrojewskim powołana została przy MKiDN grupa robocza ds. priorytetu, o oficjalnym ukonstytuowaniu której poinformował pan Łukasz Gajewski, Naczelnik Wydziału Programów Ministra i Rozwoju Kultury w Departamencie Mecenatu Państwa, podczas drugiego spotkania grupy, które odbyło się 25 kwietnia 2014 roku.

W wyniku prac grupy roboczej, a także szeregu spotkań w gronie Koalicji, opracowaliśmy listę postulatów, którą przekazaliśmy na ręce pana Łukasza Gajewskiego. Postulaty zostały przedstawione ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu jeszcze przed ustąpieniem przez niego ze stanowiska. Wiemy, że przekazano je także Pani Minister w ramach całościowych prac nad przyszłoroczną edycją programów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o spotkanie, podczas którego będziemy mogli szerzej (przekazana lista z oczywistych względów została sformułowana w sposób zwięzły) przedstawić nasze stanowisko i propozycje zmierzające do powiązania zasad priorytetu oraz rozdysponowywanych w jego ramach funduszy z tym, co faktycznie dzieje się w tej przestrzeni kultury. Czasopiśmiennictwo krytyczno-kulturalne to niezwykle istotna dla rozwoju całej polskiej kultury działalność. Żeby nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku, a także stworzyć szansę na rozwój nowych, cennych inicjatyw, potrzeba nie tylko odpowiednich nakładów finansowych, ale także przemyślanej polityki. Dlatego chcielibyśmy podjąć rozmowy z Panią Minister mające na względzie najbliższą edycję programu, jak również plany długoterminowe.

Z poważaniem

Paweł Cywiński
Arek Gruszczyński
Agnieszka Kozłowska
Michał Kasprzak
Łukasz Pawłowski

⚡ koalicja
czasopism

Koalicja Czasopism powstała jako nieformalny ruch, do udziału w którym zaproszono wszystkie redakcje ubiegające się o dotacje w priorytecie "Czasopisma" Ministerstwa Kultury. Z jej inicjatywy powstała przy MKiDN grupa robocza, której celem jest transparentyzacja przebiegu konkursu, zmiana zasad przyznawania grantów oraz zwiększenie stabilności finansowania ogólnopolskich czasopism kulturalnych.

Zobacz wszystkie posty
Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |