19.09.2019: II seminarium dr Joanny Bednarek „Jak żyć w antropocenie i się nie bać?”

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu otwartych seminariów filozoficzno-literackich „Jak żyć w antropocenie i się nie bać?” prowadzonych przez dr Joannę Bednarek.

Czwartek, 19 września, godz. 18.30
Przenośnia LAS, ul. Jazdów 10/2, Warszawa

Antropocen stanowi wyzwanie tyleż praktyczne, co percepcyjne i emocjonalne. Zmusza do mierzenia się ze zjawiskami o skali wykraczającej poza obszar naszego codziennego doświadczenia. Realizm spekulatywny, nurt rozwijający nieantropocentryczną ontologię za pomocą klasycznie filozoficznych środków, a jednocześnie inspirujący się mocno twórczością H.P. Lovecrafta, stawia w centrum swojej refleksji zagadnienie konfrontacji ludzkiej myśli z tym, co nie-ludzkie, a w szczególności z perspektywą świata bez człowieka. Z tego powodu zyskał status myśli antropocenu – zasłużenie, niemniej oznacza to tyleż otworzenie nowych horyzontów dla refleksji o tym wyzwaniu, jak i zamkniecie innych (zwłaszcza politycznych). Dlatego podczas drugiej odsłony seminarum będziemy czytać fragmenty tekstów, które ukazują zarówno potencjał, jak i ograniczenia tej perspektywy: Hyperobjects Timothy’ego Mortona i Po skończoności Quentina Meillassoux.

Lektury:
• Timothy Morton, Lepkość, przeł. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2/2018.
• Quentin Meillassoux, Po skończoności, przeł. P. Herbich, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2015 [fragmenty].

________________________

Prosimy o kontakt w sprawie skanów lektur (wyłącznie do użytku na potrzeby niniejszego seminarium) na adres e-mail: manifestacjepoetyckie@gmail.com.

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!