18.03.2015: Trzecie seminarium prof. P. Czaplińskiego: „Ruchoma mapa. Przemiany polskiej wyobraźni”

Tegoroczne seminarium poświęcone zostanie polskiej wyobraźni w ruchu. Śladami i świadectwami tego ruchu są teksty literackie, które zostaną ułożone w plan podróży dookolnej, biegnącej od Rosji i Ukrainy, poprzez Czechy, Europę południową i Niemcy, aż do Skandynawii. Podróży towarzyszyć będzie podwójne założenie: pierwsze mówi, że poznawanie i przedstawianie kultur sąsiednich (rosyjskiej, czeskiej, niemieckiej, etc.) nigdy nie jest bezinteresowne, służy bowiem zarówno zaspokajaniu ciekawości, jak i kształtowaniu tożsamości własnej; drugie – że polska wyobraźnia zbiorowa, zasilana obrazami i narracjami czerpanymi z podróży, znajduje się w trakcie  przemiany. Polacy jeżdżą z inną mapą w głowach, innym zestawem pytań i zaciekawień, podwyższoną samoświadomością i bogatszym zestawem środków wyrazu. A stawką, która towarzyszy wszystkim podróżom, jest wymyślenie innego umiejscowienia Polski na mapie. Bo mapa także jest w ruchu.

Prowadzenie: prof. Przemysław Czapliński (UAM)

Wstęp wolny!

Literatura:

1. M. Szczygieł, Gottland
Lektura do indywidualnej prezentacji: A. Kaczorowski, Praski elementarz

2. M. Kundera, Zachód porwany, albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie”, nr 5/1984.
J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową
Lektura do indywidualnej prezentacji: polemiki z tekstem Kundery: Egona Bondy, J. Kiśa i Adama Zagajewskiego (tego ostatniego esej „Wysoki mur” wszedł do książki autorskiej Solidarność i samotność), „Zeszyty Literackie”, nr 7/1984

Esej Milana Kundery oraz tekst Mojej Europy Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza udostępniamy na prośbę osób zainteresowanych seminarium po kontakcie mailowym: wakat.online@gmail.com.

Miejsce:
Piwnica Largactil
Staromiejski Dom Kultury (organizator)
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa

Kiedy:
18.03.2015
Godz. 18.00

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!

Wydawca: Staromiejski Dom Kultury | Rynek Starego Miasta 2 | 00-272 Warszawa | ISSN: 1896-6950 | Kontakt z redakcją: wakat@sdk.pl |