kon
takt


Dział ogólny:

wakat.online@gmail.com
(red. nacz. Michał Kasprzak)

Dział krytyczny:

wakat.krytyka@gmail.com

Dział recenzji:

wakat.recenzje@gmail.com
(red. prow. i sekretarz red. Sylwia Głuszak)

Dział literatury:

wakat.literatura@gmail.com

Zespół redakcyjny:

Sylwia Głuszak
Michał Kasprzak

Stała współpraca:

Michał Czaja
Joanna Mueller
Ola Wasilewska


Wydawca:

Staromiejski Dom Kultury

Rynek Starego Miasta 2

00-272 Warszawa


ISSN: 1896-6950

Autor grafiki wydań papierowych:

Marek Sobczyk

zespół redakcyjny

Michał Czaja

(1983) poeta, krytyk literacki, ukończył filologię polską, obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku kulturoznawstwo. Specjalizuje się we współczesnych teoriach literackich, poetyce intersemiotycznej i teoriach tekstów kultury. Jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN, członkiem Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem. Wiersze, prozę oraz teksty krytyczno-literackie publikował m.in. w "Lampie", "Ricie Baum", "Dwutygodniku", "Zeszytach Poetyckich", "Kofeinie Art-Zin", "Neurokulturze". Wydał dwie książki poetyckie: Bo to nowa krytyka będzie o miłości (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2011) oraz Sfory (WBPiCAK, Poznań 2015).

Sylwia Głuszak

(1979) historyczka literatury, nauczycielka języka polskiego, redaktorka. Współzałożycielka i redaktorka pisma „LiteRacje”. Redaktorka czasopism popularnonaukowych i medycznych. Uczestniczka seminarium „Wspólny pokój”. Redaktorka (razem z Beatą Gulą i Joanną Mueller) Warkoczami. Antologia nowej poezji, (SDK, Warszawa 2016). Recenzje i artykuły publikowała w „LiteRacjach”, „Wakacie”, „Baroku”, „Nowych książkach”. Współpracowała przy organizacji festiwali literackich („Łódź na niebie”, „Manifestacje Poetyckie”, „Literatura jak fotosynteza”). Koordynatorka warsztatów literackich w Staromiejskim Domu Kultury.

Michał Kasprzak

(1981) poeta, krytyk literacki, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Sygnatariusz Manifestu Neolingwistycznego, autor tomiku poetyckiego Bo on to zgubi (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2003). Publikował m.in. w "Lampie", "Studium", "Ha!arcie", „Arteriach”, "Odrze", "Witrynie Czasopism", „Dwutygodniku”, stołecznej „Gazecie Wyborczej”, antologii Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych" (Krakowska Alternatywa & Rabid, Kraków, 2002) oraz przewodniku Literatura polska 1989–2009 (Korporacja Ha!art, Kraków 2010). Stypendysta Miasta Warszawy oraz MKiDN w roku 2012. Członek grupy roboczej ds. priorytetu "Czasopisma" przy MKiDN z ramienia Koalicji Czasopism. Pracuje w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

Joanna Mueller

(1979) poetka, krytyczka, redaktorka. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i pisała tamże doktorat. Redagowała czasopismo „LiteRacje”. Sygnatariuszka Manifestu neolingwistycznego. Wydała cztery tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (Zielona Sowa, Kraków 2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (Zielona Sowa, Kraków 2007; nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (Biuro Literackie, Wrocław 2010) oraz intima thule (Biuro Literackie, Wrocław 2015; nominacja do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”), a także książki eseistyczne: Stratygrafie (Biuro Literackie, Wrocław 2010; nagroda – Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące (Biuro Literackie, Wrocław 2013). Redaktorka (razem z Marią Cyranowicz i Justyną Radczyńską) książki Solistki. Antologia poezji kobiet 1989–2009, (razem z Bartoszem Małczyńskim i Kubą Mikurdą) książki Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza oraz (z Sylwią Głuszak i Beatą Gulą) Warkoczami. Antologia nowej poezji. Wiersze i artykuły krytyczne publikowała m.in. w "FA-arcie", "Twórczości", "Pograniczach", "Tekstach Drugich", "Dekadzie Literackiej", "Literaturze na świecie", "Lampie". W 2011 roku otrzymała Nagrodę Literacką Czterech Kolumn. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ola Wasilewska

(1989) wideokliperka, widżejka. Projektantka tomików poezji (m.in. Jakuba Głuszaka, Mateusza Andały, Zofii Bałdygi) i antologii (wraz z Markiem Sobczykiem "Warkoczami. Antologia nowej poezji"). Plakacistka i animatorka (jej krótki film "Fizjologus" wyświetlany był na fasadzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebie). Naczelna "Sklejki" (femzina z poezją).

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!