kon
takt


Blok krytyczny oraz sprawy organizacyjne:

wakat.online@gmail.com

Poezja i proza:

wakat.literatura@gmail.com

Recenzje:

wakat.recenzje@gmail.com


Wydawca:

Staromiejski Dom Kultury

Rynek Starego Miasta 2

00-272 Warszawa


ISSN: 1896-6950

Projekt i wykonanie strony:

Rozdzielczość Chleba


Autor grafiki wydań papierowych:

Marek Sobczyk

kolektyw redakcyjny

Michał Kasprzak

(1981) poeta, krytyk literacki, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Sygnatariusz Manifestu Neolingwistycznego, autor tomiku poetyckiego Bo on to zgubi (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2003). Publikował m.in. w "Lampie", "Studium", "Ha!arcie", „Arteriach”, "Odrze", "Witrynie Czasopism", „Dwutygodniku”, stołecznej „Gazecie Wyborczej”, antologii Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych" (Krakowska Alternatywa & Rabid, Kraków, 2002) oraz przewodniku Literatura polska 1989–2009 (Korporacja Ha!art, Kraków 2010). Stypendysta Miasta Warszawy oraz MKiDN w roku 2012. Członek grupy roboczej ds. priorytetu "Czasopisma" przy MKiDN z ramienia Koalicji Czasopism. Pracuje w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

Michał Czaja

(1983) poeta, krytyk literacki, ukończył filologię polską, obecnie prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku kulturoznawstwo. Specjalizuje się we współczesnych teoriach literackich, poetyce intersemiotycznej i teoriach tekstów kultury. Jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN, członkiem Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem. Wiersze, prozę oraz teksty krytyczno-literackie publikował m.in. w "Lampie", "Ricie Baum", "Dwutygodniku", "Zeszytach Poetyckich", "Kofeinie Art-Zin", "Neurokulturze". Wydał dwie książki poetyckie: Bo to nowa krytyka będzie o miłości (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2011) oraz Sfory (WBPiCAK, Poznań 2015).

Ola Wasilewska

(1989) wideokliperka, widżejka. Projektantka tomików poezji (m.in. Jakuba Głuszaka, Mateusza Andały, Zofii Bałdygi) i antologii (wraz z Markiem Sobczykiem "Warkoczami. Antologia nowej poezji"). Plakacistka i animatorka (jej krótki film "Fizjologus" wyświetlany był na fasadzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebie). Naczelna "Sklejki" (femzina z poezją).

Joanna Mueller

(1979) poetka, krytyczka, redaktorka. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i pisała tamże doktorat. Redagowała czasopismo „LiteRacje”. Sygnatariuszka Manifestu neolingwistycznego. Wydała cztery tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (Zielona Sowa, Kraków 2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (Zielona Sowa, Kraków 2007; nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (Biuro Literackie, Wrocław 2010) oraz intima thule (Biuro Literackie, Wrocław 2015; nominacja do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”), a także książki eseistyczne: Stratygrafie (Biuro Literackie, Wrocław 2010; nagroda – Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące (Biuro Literackie, Wrocław 2013). Redaktorka (razem z Marią Cyranowicz i Justyną Radczyńską) książki Solistki. Antologia poezji kobiet 1989–2009, (razem z Bartoszem Małczyńskim i Kubą Mikurdą) książki Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza oraz (z Sylwią Głuszak i Beatą Gulą) Warkoczami. Antologia nowej poezji. Wiersze i artykuły krytyczne publikowała m.in. w "FA-arcie", "Twórczości", "Pograniczach", "Tekstach Drugich", "Dekadzie Literackiej", "Literaturze na świecie", "Lampie". W 2011 roku otrzymała Nagrodę Literacką Czterech Kolumn. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beata Gula

animatorka kultury, redaktorka serii wydawniczych SDK: Biblioteka Nocy Poetów, Wakat Kwadrat, Debiuty. Dyrektorka dziesięciu edycji warszawskiego Festiwalu Literackiego Manifestacje Poetyckie. Koordynatorka warsztatów literackich, seminariów promujących czytelnictwo, od lat 90. kuratorka następujących akcji w przestrzeni publicznej: Ulica Artystów, Uliczny Teatr Poezji Serwus Madonna, Francuska Poezji, Naturalna Praga, Noc Wierszy, organizatorka 10-letniej, cyklicznej (raz w miesiącu – od 2000 do 2009 roku odbyło się 100 imprez) Nocy Poetów w warszawskich klubach oraz Święta Muzyki (koncerty: Czynni Do Odwołania; Fiu, Fiu!). Redaktorka (razem z Sylwią Głuszak i Joanną Mueller-Liczner) książki Warkoczami. Antologia nowej poezji. Instruktorka literacka w warszawskim Staromiejskim Domu Kultury.

Maja Staśko

krytyczka literacka, doktorantka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Współpracuje z „Ha!artem”, „Wakatem” i „EleWatorem”. Mieszka w Poznaniu.

Michał Łukaszuk

Wakat – kolektyw pracownic i pracowników słowa. Robimy pismo społeczno-literackie w tekstach i w życiu – na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. Jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Pozostajemy z Wami w sieci!